Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje električnih romobila na području toga grada. Javni poziv je objavljen kako bi se proširila usluga iznajmljivanja električnih romobila za građane. 

Naime, nakon što su rezultati pilot-projekta te usluge s tvrtkom Bolt Hrvatska pokazali da je u Rijeci opravdano nastaviti s provođenjem ovog projekata urbane mobilnosti, taj je grad objavio ovaj javni poziv. 

Javni poziv odnosi se na tzv. free floating sustav koji podrazumijeva raspoloživost električnih romobila u cijelom gradu, tj. oni se ne moraju vraćati na početnu točku vožnje ili lokaciju na kojoj su preuzeti.

 

Kvaliteta i cijena 

"Na javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani ponuđači koji ispunjavaju uvjete poziva, a on je osmišljen tako da omogućava prihvaćanje ponuda većeg broja ponuđača koji će istovremeno biti davatelji usluge na gradskom području. Najznačajniji čimbenici koji će se vrednovati kroz kriterije kojima ponude dobivene unutar javnog poziva moraju udovoljavati su kvaliteta i cijena usluge", objavljeno je na stranicama Grada Rijeke

Javnim pozivom se predviđa omogućavanje obavljanje usluge za tri ponuditelja, a građanima će umjesto dosadašnjih 200 električnih romobila raspoređenih na 10 frekventnih gradskih lokacija, na raspolaganju biti njih 600 raspoređenih na 32 lokacije. 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uslugu iznajmljivanja električnih romobila na području Rijeke nalazi se na poveznici https://www.rijeka.hr/javni-poziv-e-romobili, a prijave ponuditelja zaprimaju se do 25. veljače.