U Hrvatskoj je od početka siječnja do konca rujna bilo registrirano 267 novih električnih automobila, javlja agencija Promocija plus. 

Najprodavanija marka vozila u promatranom razdoblju u nas i dalje je Škoda koja je prodala 87 'električara'. Zatim, slijede Hyundai (78), Tesla (26) i Renault (17). 

Istovremeno, Porsche je prodao 10, Volkswagen osam, a Mini i Nissan po šest električnih vozila


Kia i Rariro 

Jaguar i Smart su od početka godine do 30. rujna prodali po pet električnih vozila, dok su Audi, BMW i Mazda prodali po četiri automobila koje pokreće elektromotor koristeći električnu energiju. Također, u Hrvatskoj su od početka godine do kraja rujna bila novoregistrirana tri Opela, dva Peugeota te po jedna električna Kia i Rariro. 

Udjel električnih vozila na hrvatskom tržištu novoregistriranih automobila je u odnosu na prošli mjesec uvećan za 0,3 postotna boda i sada iznosi 0,9 posto. 

Inače, od početka godine do konca rujna u Hrvatskoj je bilo registrirano ukupno 28 257 novih osobnih automobila ili za gotovo 45 posto manje u odnosu na isto razdoblje u 2019. kada ih je bilo prodano 51 337. U rujnu je, pak, bilo prodano 3090 osobnih automobila, što je 462 primjerka ili za 13 posto manje u odnosu na isti mjesec lani.