Europska komisija danas je Hrvatskoj isplatila 818 milijuna eura za pretfinanciranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF). To predstavlja 13 % ukupnog iznosa sredstava koja su predviđena za Hrvatsku u okviru RRF-a. Iznos pretfinanciranja potaknut će provedbu ključnih mjera ulaganja i reformi predviđenih u hrvatskom planu za oporavak i otpornost. Hrvatska bi iz RRF-a trebala primiti ukupno 6,3 milijarde eura, a rok za provedbu reformi je kraj kolovoza 2026., pri čemu će daljnje polugodišnje isplate ovisiti o zadovoljavajućem ispunjenju pokazatelja provedbe Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. Komisija će odobriti daljnje isplate na temelju provedbe ulaganja i reformi utvrđenih u hrvatskom planu za oporavak i otpornost. RRF-om će se financirati projekti ulaganja i reformi koji bi trebali snažno preobraziti hrvatsko gospodarstvo i društvo. Među njima su: 

Osiguravanje zelene tranzicije: u okviru hrvatskog plana uložit će se 728 milijuna eura za potporu održivoj mobilnosti modernizacijom željezničkih pruga, razvojem autonomnih električnih taksija s popratnom infrastrukturom prilagođenom osobama s invaliditetom, postavljanjem 1 300 stanica za punjenje električnih vozila i uvođenjem vozila i plovila s nultim emisijama. Tu su i dekarbonizacija zgrada, primjena obnovljivaca i energetske učinkovitosti u industriji te projekti u vodnom gospodarstvu. 

Potpora digitalnoj tranziciji: planom će se osigurati 126 milijardi eura za poboljšanje digitalne povezivosti ruralnih područja povećanjem nacionalne pokrivenosti širokopojasnom 5-gigabitnom mrežom u ruralnim područjima i izgradnjom infrastrukture elektroničkih komunikacija. Uložit će se i 287 milijuna eura za potporu digitalnoj tranziciji javne uprave, uključujući digitalizaciju pravosudnog sustava, interoperabilnost vladinih informacijskih sustava, uvođenje digitalne osobne iskaznice, uvođenje pametnih oblika rada i uspostavu jedinstvene točke za pristup svim elektroničkim uslugama javne uprave. 

Javni sektor i pravosuđe

Jačanje gospodarske i socijalne otpornosti: planom će se osigurati 739 milijuna eura za poboljšanje poslovnog okruženja smanjenjem administrativnog opterećenja i regulatornih zahtjeva za profesionalne usluge te povećanjem pristupa financiranju za poduzeća. Previđeno je i 200 milijuna eura za povećanje učinkovitosti javnog sektora i pravosuđa. U okviru tog plana uložit će se i 277 milijuna eura za potporu zapošljavanju i socijalnoj uključenosti preoblikovanjem aktivnih politika tržišta rada radi poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja, financiranjem vaučera za programe osposobljavanja i usavršavanja, poboljšanjem primjerenosti, usmjerenosti i obuhvata socijalnih naknada te razvojem novih socijalnih usluga. 

Predsjednica Ursula von der Leyen izjavila je tim povodom: "Sretna sam što će Hrvatska dobiti svojih prvih 818 milijuna eura iz instrumenta NextGenerationEU. Hrvatska bi ukupno trebala primiti 6,3 milijarde eura, što je čini najvećim primateljem sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost u odnosu na veličinu gospodarstva. Planom će se poduprijeti ključne mjere koje će pridonijeti izgradnji zelenije i digitalnije budućnosti za sve hrvatske građane. Spremni smo pomoći Hrvatskoj da osigura punu provedbu mjera uključenih u taj ambiciozan plan."