Dubrovnik-Elafiti Gate koncept je povezivanja Dubrovnika s Elafitima, posebice otocima Lopud i Šipan, a putem pristaništa za male brodove s dodatnom infrastrukturom koja bi se realizirala u Brsečinama. 

Ovaj koncept, koji je predstavnicima Grada Dubrovnika predstavio autor, arhitekt Željko Katalinić, naslanja se na postojeću ideju aktivacije Brsečina kao poveznice s Elafitima, komplementaran je brojnim strateškim i razvojnim dokumentima ove gradske uprave, počiva na korištenju obnovljivih izvora, a predstavlja i veliki doprinos izmještanju i diverzifikaciji turističke ponude uz brojne pogodnosti za lokalno stanovništvo, kao i sve građane Dubrovnika.

 

Uređenje vidikovca 

Prema izloženom konceptu, izvijestio je Grad Dubrovnik, cilj je kod sadašnjeg odmorišta, smještenog uz magistralu, ponuditi dodatna parkirališna mjesta (120 mjesta realizirana kaskadno) i novoizgrađenom cestom stvoriti vezu s novim pristaništem za male brodove. 

Ukupna energija potrebna za funkcioniranje ovog multifunkcionalnog projekta zasnovanog na eko tehnologijama crpila bi se iz održivih izvora, uključujući i energiju potrebnu za punjenje električnih vozila i malih električnih brodova/trajekata kapaciteta od 10 do 35 vozila i do 150 putnika, a koji bi vozili za Elafite. 

U tom smislu, predviđeno je natkrivanje svih parkirališnih mjesta fotonaponskim modulima, a koristila bi se i energija vjetra te valova koja bi se dobivala putem pomičnog valobrana. 

Koncept obuhvaća i uređenje vidikovca te reciklažnog dvorišta kao reprezentativnog primjera takvih postrojenja, a postavili bi se i kiosci za turističke i prodajne potrebe lokalnih OPG-ova, info-centar za Dubrovačka gornja sela i Elafite. Za navodnjavanje zelenih površina i za potrebe protupožarne zaštite koristila bi se oborinska voda te ona dobivena biološkim pročišćavanjem otpadnih voda. Drop off/on zona uz more uredila bi se kao park mediteranskog bilja. 

 

Rasterećenje ceste 

U naravi, realizacijom projekta Dubrovnik-Elafiti Gate povezuju se dijelovi Gornjih sela, ali i čitavo gradsko područje s Elafitima i osigurava se nova podloga za razvoj i razmjenu dobara i usluga. Dodatno, rasterećuje se postojeća cesta do plaže Brsečine, koja bi postala pješačka zona prohodna za interventne službe, što do sada nije slučaj. 

Ovakav multidimenzionalan i složen projekt, koji je sada još na razini koncepta, Grad Dubrovnik nastavit će razvijati kako bi pravovremeno bio spreman za prijavu na financiranje iz fondova Europske unije. 

Naime, u novom proračunskom razdoblju EU-a ulaganja u razdoblju od 2021. do 2027. bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva, a od kojih se ističu dva specifična cilja vezana uz energetsku tranziciju, obnovljive izvore te promicanje održive multimodalne urbane mobilnosti.