Sveta Nedelja će uskoro omogućiti vožnju električnim biciklima za svoje građane. Tako će biti nabavljeno 14 električnih bicikala u ukupnoj vrijednosti 156 000 kuna, što će se sufinancirati poticajnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 62 000 kuna (s porezom na dodanu vrijednost). Naime, Grad Sveta Nedelja se u lipnju 2018. godine prijavio na Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama koji je objavio FZOEU. Kada električni bicikli budu isporučeni, bit će postavljeni na najfrekventnijim lokacijama u naseljima Sv. Nedelje, najavio je 'Večernji list'.