Cista Provo nedavno je dobila punionicu za električna vozila. Prilikom otvaranja e-punionice, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, istaknuo je kako se razvojem ove infrastrukture uspostavlja inicijalna mreža koja je neophodna za neometano putovanje električnim vozilima zaleđem županije. 

"Razvojem punionica i potrebne infrastrukture stvara se podloga i za razvoj potencijalne intermodalnosti i multimodalnosti prometa kroz moguće usluge car sharinga i bike sharinga te smanjenje emisije štetnih plinova iz sektora prometa", dodao je Boban. 


Održiva mobilnost

Punionica je zapravo pilot projekt u okviru projekta STEP-UP (Sustainable Transport E-Planer to Upgrade the IT-HR mobility). Tim projektom želi se unaprijediti planiranje održive mobilnosti i promovirati multimodalnost. Opći ciljevi su mu promocija multimodalne mobilnosti putnika, olakšan pristup ponuđenim uslugama, spajanje prijevoza i turizma u globalnim okvirima te kapitalizacija napora i rezultata projekta INTERMODAL, objavljeno je na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije

Kroz pilot projekt e-punjači za električna vozila bit će instalirani u razmacima od 30 do 35 kilometara kako bi se povećao pristup električnih vozila svim dijelovima te županije.