Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) u dva je dana zaprimio više od 2200 prijava za sufinanciranje električnih vozila. Oko 400 prijava je dostavljeno na prijamni ured Fonda, dok su ostali zahtjevi dostavljeni poštom. 
"Zahtjevi koje smo zaprimili dosad višestruko premašuju iznos od dostupnih 17 milijuna kuna", rekao je direktor Fonda Dubravko Ponoš, ističući kako se Poziv za građane privremeno zatvara danas od 15 sati. 

"Očekujemo kako će poštom stići još određeni broj prijava do sredine idućeg tjedna, kada ćemo ih sve zajedno rangirati prema vremenu predaje i krenuti u detaljnu obradu. Bit će prihvaćeni svi zahtjevi koji udovoljavaju uvjetima javnog poziva i imaju potpunu dokumentaciju te budu u okviru raspoloživog budžeta", pojasnio je Ponoš. 

Tvrtke i lokalne jedinice

Za kupnju eko vozila građani su mogli dobiti do 40 posto iznosa sredstava, odnosno od pet do 80 tisuća kuna, ovisno o kategoriji vozila. 
Na prošlogodišnjem javnom pozivu najbrojniji su bili zahtjevi za sufinanciranje električnih bicikala. 

"Cilj nam je ovim programom omogućiti građanima da lakše odaberu ekološki prihvatljiviji način prijevoza, osobito u gradovima i na kraćim rutama, zbog čega su u sustav poticaja uključeni električni bicikli“, dodao je Ponoš, najavivši najavio kako će nakon sufinanciranja električnih vozila građanima uslijediti sličan program i za tvrtke i lokalne jedinice.