Riječki operator javnog prijevoza Autotrolej predatvio je sedam novih dizelskih autobusa koji su nabavljeni u sklopu europskog projekta 'Jačanje sustava javnog prijevoza'. Radi se o sedam od ukupno 32 nova autobusa za koji su bespovratna sredstva Europske unije osigurana iz programa Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU). Novih sedam zglobnih autobusa tipa MAN Lions City G opremljeni dizelskim motorom prema normi Euro VI i mogu prevesti 143 putnika.

Spomenutim projektom 'Jačanje sustava javnog prijevoza' u Rijeci će se osuvremeniti vozni park Autotroleja, uvesi informativni displeji na autobusnim stajalištima, postaviti pametni semafori na šest križanja i izraditi aplikacije za najavu dolaska vozila. Ukupna vrijednost projekta je 81 mil. kuna, od čega odobrena europska bespovratna sredstva iznose 54,56 mil. kuna, dok su ostatak osigurali Autotrolej, Grad Rijeka i Rijeka promet. 

Od preostalih 25 vozila, koliko ih još treba biti isporučeno do lipnja, 10 vozila bit će dizelski minibusevi tipa Otokar Navigo i pet prigradskih dizelskih autobusa u solo izvedbi Iveco Crossway s kapacitetom 73 putnika. No, preostalih 10 vozila bit će autobusi na stlačeni prirodni plin (CNG). Radi se o autobusima Crossway Low entry proizvođača Iveco koji mogu prevesti 76 putnika. Do sada se u Autotrojelevoj floti nalazi već 40 autobusa na CNG, za čiju je nabavu izdvojeno 74 mil. kuna, objavio je Grad Rijeka.