Usluga najma i korištenja Bolt električnih romobila dostupna je ukupno u 15 država i više od 50 gradova među kojima su Rijeka i Osijek, a od konca protekloga tjedna i Varaždin. 

Naime, u taj grad je dostavljeno čak 150 Bolt električnih romobila koji će biti raspoređeni na 10 frekventnih lokacija. 

"Uspjeli smo dogovoriti se da se na nekim područjima neće moći voziti, na Korzu, u parku, pazili smo na sigurnost djece i pješaka, ali sve ostale lokacije bit će dostupne građanima", izjavio je varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok.

 

Edukacija građana 

Brzina koju mogu razviti uvjetovana je lokacijom romobila, objavljeno je na stranicama Grada Varaždina. Dok je, primjerice, u zoni Trga Kralja Tomislava ona ograničena na pet km/h zbog zabrane vožnje biciklima i romobilima, u zoni Starog grada i pješačkim zonama najviša brzina iznosi 10 km/h. U zonama bez ograničenja moguće je dosegnuti čak 20 km/h koji su pak spušteni na 15 km/h ako korisnici odaberu početnički način vožnje. 

"Osim ograničavanja brzine u početničkom načinu rada, kako bismo dodatno brinuli o sigurnosti, Bolt će u suradnji s Gradom Varaždinom kontinuirano educirati građane o najboljim sigurnosnim praksama u vožnji. Želimo da građani Varaždina uživaju u vožnjama naših romobila, koriste ih za brz i siguran prelazak kraćih udaljenosti te istovremeno brinu o sigurnosti sugrađana. Dosadašnja pozitivna iskustva iz europskih, ali i hrvatskih gradova potvrđuju veliko zanimanje građana za ovu vrstu prijevoza i vjerujemo da će ovaj pilot projekt biti jednako uspješan i u Varaždinu", istaknuo je Ivan Begović, operativni menadžer za romobile u Boltu Hrvatska i Italija.

 

Zaštita okoliša 

Implementacijom nove usluge u Varaždinu, Bolt potvrđuje intenzivno provođenje globalnog Zelenog plana i u Hrvatskoj, a kojem je cilj kompenzirati emisije CO2, stvoriti zelenije gradove te smanjiti negativan ekološki utjecaj. 

"Želimo zadržati poziciju vodećeg pružatelja usluga prijevoza na zahtjev i svojim ekološki orijentiranim poslovanjem dodatno pridonositi zaštiti okoliša. Želimo kompenzirati Boltov doprinos emisijama ugljikova dioksida europskom transportnom sektoru za barem pet milijuna tona do 2025. te pružiti zelenije opcije kretanja u gradovima", rekao je Tomislav Lukačević, direktor Bolta u Hrvatskoj.