Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila je da je broj električnih automobila na svijetu krajem 2016. premašio dva milijuna vozila. Ukupno, električna vozila čine tek 0,2% ukupnih lakih vozila za prijevoz putnika, što znači da je su na svakih 1000 vozila prodanih konvencionalnih vozila dva električna.
Globalno, 95% prodanih primjeraka događa se u tek šačici zemalja - Kini, SAD-u, Japanu, Kanadi, Norveškoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i Švedskoj. Kina je nakon SAD najveće automobilsko tržište, a tamo je prodaja porasla kao dio nastojanja države da smanji zagađenje zraka. Izvještaj IEA bilježi da se europsko tržište električnih vozila oslanja na šest država koje daju fiskalne iznimke kako bi motivirale ljude da kupuju takva vozila. U Norveškoj takvi poticaji dosežu 29%, a u ostalim zemljama 5.000-6.000 eura za svaku kupovinu. U Nizozemskoj prodani električni automobili imali su lani udio od 6,4%, dok je Švedska imala udio od 3,4%. Računa se da će do 2020. biti prodano između devet i 20 milijuna električnih automobila, te između 40 i 70 milijuna do 2025., sudeći prema procjenama baziranim na izjavama proizvođača automobila. Da bi se dosegao cilj o limitiranju emisija ugljičnog dioksida na porast do 2 Celzija trebalo bi do 2040. biti prodano 600 milijuna električnih vozila. IEA još uvijek poziva vlade da povećaju potpore i olakšice za električna vozila neovisno o njihovoj cijeni i volatilnim cijenama nafte.