Postavljanjem zaštite od Sunčevog zračenja u velikoj se mjeri može smanjiti pregrijavanje stambenih prostora po ljeti. Zbog toga Beč od kraja 2019. godine subvencionira postavljanje vanjske zaštite od Sunčevog zračenja na prozorima i balkonskim vratima u stambenim zgradama. Za ugradnju žaluzina, rolo-zavjesa ili fasadnih tendi financira se do 50% troškova, odnosno najviše 1500 eura po stambenoj jedinici. 

Da bi građani ostvarili pravo na poticaj, do sada su morali stanovati u zgradama koje su stare najmanje 20 godina, no zbog  velike popularnosti te inicijative donesena je odluka da se ona proširi i na zgrade stare 10 godina. Uz to, najavljeno je da će se u te svrhe uložiti više sredstava pa je ukupan paket povećan sa 6 na 10 mil. eura. 

U 2020. godini podneseno je više od 5000 zahtjeva za subvencioniranje takve toplinske zaštite, a u prosjeku je isplaćeno oko 1000 eura. Subvencije se mogu dobiti i retroaktivno, pro čemu na dan podnošenja zahtjeva ne smije proći više od šest mjeseci od datuma izdavanja računa. Inicijativa će trajati do kraja 2025. godine, izvijestio je Inozemni ured Grada Beča.