Uspješnom prijavom na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Poreču su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od milijun kuna za obnovu zgrade Gornjeg vrtića. Vrijednost projekta je nešto veća od tri milijuna kuna + PDV te će Grad Poreč, nakon provedenog postupka javne nabave, krenuti u obnovu. 

"Prvi smo grad koji je ozbiljno pristupio problematici obnove zgrada koje spadaju pod kulturna dobra. Radi se o skupom, dugotrajnom i složenom projektu za koji je potrebno dobiti suglasnost konzervatora. Konzervatorska suglasnost za ovaj vrtić je dobivena, projektno-tehnička dokumentacija spremna, a sve je to bio uvjet kako bi se uopće moglo prijaviti na natječaj", kaže Gordana Lalić iz gradske tvrtke Parentium, priopćeno je iz Grada Poreča.

"Danas objekt zapošljava 18 ljudi te pruža jasličku i vrtićku skrb za 105 djece, u pet vrtićkih i jednoj jasličkoj. Pia, odnosno kako je mi u Poreču zovemo i Gornji vrtić, sigurno je jedan od traženijih jer je omiljen među generacijama djece i roditelja. Tako da bi obnova puno značila ne samo za vrtić i njegove polaznike, već i za grad zbog njegove pozicije u centru te kulturno-povijesnog značaja. Dodatno, ovime nastavljamo našu politiku ulaganja u najmlađe. Gradimo treći vrtić i jaslice u tri godine, nakon što smo već izgradili dvije nove osnovne škole. Mi ćemo se i dalje pripremati i prijavljivati na natječaje i javne pozive, kako bismo rasteretili gradski proračun ali i realizirali projekte", rekao je porečki gradonačelnik Loris Peršurić.