Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) prihvatila je izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o donošenju Smjernica za smanjenje potrošnje energije i energenata u FBiH, kojom se upozorava na važnost promjene ponašanja i pametnog korištenja energije i energenata. 

Riječ je, naime, o interventnim smjernicama koje su napravljene po uzoru na paket dokumenata Europske komisije od 20. srpnja te plana REPowerEU.

"Smjernice se sastoje od mjera koje mogu poduzeti građani, javni sektor, poduzetnici i energetski subjekti, a po karakteru mogu biti kratkoročne i dugoročne. Vlada je zadužila javne institucije i javne tvrtke u FBiH da korištenjem imenovanih energetskih suradnika, menadžera i koordinatora intenziviraju aktivnosti u skladu s Pravilnikom o informacijskom sustavu za energetsku učinkovitost u FBiH, kao i da na službenim web stranicama objave Smjernice. Vlada je zadužila sve administrativne jedinice da izrade konkretne programe za moguću krizu, kako bi bile provedene Smjernice, informirana javnost i osigurano provođenje predloženih mjera", objavljeno je na stranicama Vlade FBiH.

 

Načela energetske učinkovitosti 

Kada je riječ o upravljanju energijom i mjerama koje mogu poduzeti građani, Smjernice sadrže preporuke za učinkovitu potrošnju energije za grijanje i hlađenje, zatim preporuke za pravilno prozračivanje prostora te za učinkovitu potrošnju energije za rasvjetu i kućanske uređaje, kao i u prijevozu, ali i dugoročne mjere energetske učinkovitosti. 

Uz ostalo, navedeno je da, ako se temperatura koja se održava u prostoru smanji za samo 1 °C, godišnje, može uštedjeti približno pet posto na energiji za grijanje. 

Kako je objašnjeno, primjena načela energetske učinkovitosti kroz Smjernice usredotočena je na smanjenje računa svih građana, poduzetništva, javnih usluga i servisa, što nas čini otpornijim na energetske poremećaje, izvijestila je Vlada FBiH. Stoga je i preporučeno svim županijskim vladama, ali i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, da se svako, u okviru svoje nadležnosti, pobrine o provedbi preporuka i mjera energetske učinkovitosti, kako bi bile osigurane uštede u potrošnji energije i energenata.

 

Prekid opskrbe

Programi bi trebali obuhvatiti potrebe za energentima, rizike od smanjenja/prekida opskrbe iz različitih razloga, nedostajuće količine, mjere koje treba poduzeti kako bi se smanjile posljedice i potrebna financijska sredstva. 

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ove zaključke, sa Smjernicama, dostavi svim županijskim (kantonalnim) vladama. 

Također je zadužila ministarstvo da ove zaključke, s pratećim izvješćem o donošenju Smjernica te same Smjernice, dostavi Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.