Vijeće Europske unije donijelo je Revidiranu Direktivu o energetskim svojstvima zgrada i time dovršilo završnu fazu zakonodavnog postupka. Njome se poboljšava energetska učinkovitost zgrada i potiče njihova obnova, a jedan od njezinih dugoročnih ciljeva je dekarbonizacija postojećeg, vrlo neučinkovitog fonda zgrada u Europi. Isto tako, njome se promiče troškovno učinkovita obnova, uvodi pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnike za zgrade, pojednostavnjuju pregledi sustava grijanja i klimatizacije i promiče elektromobilnost, uspostavom okvira za parkirna mjesta za električna vozila.
Time se istodobno mijenja postojeća Direktiva 2010/31/EU o energetskoj učinkovitosti zgrada (EPBD) i nadopunjuju mjere u okviru Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti i europsko zakonodavstvo o energetskoj učinkovitosti proizvoda. Ona je također dio 'Paketa za čistu energiju u Europi' koji je Europska komisija predstavila 30.11.2016. godine. U lipnju 2017. godine je Vijeće EU-a postiglo dogovor o pregovaračkom stajalištu o novoj Direktivi, a u pregovorima Estonskog predsjedništva EU-om i Europskog parlamenta 19.12.2017. postignut je privremeni dogovor koji su veleposlanici EU-a potvrdili 31.1.2018. Nakon službenog odobravanja, što je završna faza zakonodavnog postupka, Direktiva će biti objavljena u Službenom listu EU-a i stupit će na snagu dvadeset dana nakon objave. Razdoblje za njezino prenošenje u nacionalna zakonodavstva iznosit će potom 20 mjeseci, objavio je Ured za medije Vijeća EU-a.