EBRD pokreće novi Program financijske podrške projektima obnovljive energije za Zapadni Balkan II. Okvir od 75 milijuna EUR osmišljen je za osiguravanje kreditnih linija lokalnim bankama u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji za daljnje kreditiranje investicija u energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije privatnih i komunalnih korisnika kredita. U prvoj fazi, upravo se pokreće u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji. WeBSEFF II je dio Regionalnog Programa Energetske efikasnosti za Zapadni Balkan, zajedničke inicijative Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i EBRD-a. Unutar tog okvira, Europska unija podupire WeBSEFF II sa 11.5 milijuna EUR u bespovratnim sredstvima za programe tehničke suradnje i investicijskih poticaja za korisnike kredita, koji će imati koristi od konzultacija i savjeta kao što su besplatne kontrole energije. Prvi potpisani kreditni ugovori između EBRD-a i banaka učesnica u okviru novog WeBSEFF projekta su: 5 milijuna EUR – Raiffeisen Bank d.d. (Bosna i Hercegovina) i 20 milijuna EUR – Zagrebačka banka d.d. (Hrvatska). U Hrvatskoj su u pripremi još dva kreditna ugovora sa dvije komercijalne banke, vrijedna ukupno 25 milijuna EUR.
Novi projekt se temelji na uspjehu WeBSEFF I kreditne linije od 60 milijuna EUR, koju je EBRD pokrenula 2009. godine. U okviru WeBSEFF I kreditne linije do danas je financirano 129 projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, ukupne vrijednosti 59 milijuna EUR, uz sudjelovanje osam lokalnih banaka iz tri zemlje regije. Sredstva za financijske poticaje osigurala je Europska unija.