Hrvatskoj je danas, zajedno s još 14 država članica, upućena službena opomena u kojoj se traži pravilno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti. Tom Direktivom iz 2012. uspostavlja se zajednički okvir mjera za promicanje energetske učinkovitosti u EU kako bi se ostvario cilj povećanja energetske učinkovitosti EU-a za 20 posto do 2020., a nakon toga otvorio put daljnjim poboljšanjima. Na temelju te direktive, od svih se zemalja EU-a zahtijeva učinkovitija upotreba energije u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do krajnje potrošnje.  Hrvatska je zajedno s Rumunjskom dodatno dobila službenu opomenu zbog toga što nije dostavila izvješća o napretku u postizanju troškovno optimalnih razina u skladu s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti za zgrade i građevinske elemente. Zbog neispunjavanja obveze iz Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada, Komisija je pokrenula tužbu pred Sudom EU-a protiv Češke i Slovenije. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore na argumente koje je iznijela Komisija u službenoj opomeni. Ako u sljedeća dva mjeseca ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija im može uputiti obrazložena mišljenja. Postupak započinje slanjem "službene opomene". Ako se u tom prvom koraku ne riješi problem, Komisija šalje "obrazloženo mišljenje", a ako ni tada nema rezultata, slijedi treći korak – tužba pred Sudom EU-a.