Na Skupu graditelja HOK-a bilo je riječi o proizanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu. ''Klasična'' građevinska djelatnost smanjuje se, dok upravo postizanje energetske učinkovitosti u zgradarstvu predstavlja šansu i građevinarima da izlaz iz krize nađu u poslovima energetske učinkovitosti zgrada, jer relativno brzi povrat ulaganja privlači vlasnike nekretnina. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je Program energetske obnove stambenog fonda za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a Fond za zaštitu okoliša svake godine objavljuje programe sufinanciranja projekata ulaganja u energetsku učinkovitost u zgradarstvu. Zamah u pravcu većeg obima poslova često je međutim zakočen dok vlasnici kuća, upravitelji i suvlasnici stanova gube mnogo vremena u pripremanju dokumentacije koja im je potrebna kako bi došli do financiranja i sufinanciranja ovih projekata ili su blokirani neriješenim vlasničkim odnosima. Najdalje su u tom pogledu stigli Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, Grad Zagreb, dok za sada, južni i istočni dijelovi Hrvatske pokazuju najmanje inicijative. Trošak i vrijeme potrebno za legalizaciju objekata također ne idu u prilog ulaganjima u energetsku učinkovitost zgrada. Prepreku bržoj obnovi zgrada da bi bile energetski učinkovite, osim manjka novca, predstavlja i nedostatak kvalitetne radne snage, jer nedostaje i do 50% kvalificiranih radnika i specijalizirana, potpomognute i održive izobrazbe, što će pokušati riješiti barem donekle već pokrenuti EU-projekti BuildUp Skills i ConClip, u koje je uključen i HOK.