Uručeni su ugovori za energetsku obnovu 10 javnih objekata s područja Varaždinske županije u ukupnoj vrijednosti 66 mil. kuna. Od tog ukupnog iznosa od 66 mil. kuna, polovicu ili 33 mil. kuna čine bespovratna sredstva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Pri tome čak 26 mil. kuna otpada na Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju 'Minerva' u Varaždinskim Toplicama, pri čemu će se energetski obnoviti više objekata tog kompleksa. Od drugih projekata energetske obnove, tu su i Dom zdravlja Varaždinske županije (5,3 mil. kuna za tri objekta), Ljekarna Varaždinske županije (više od 800 000 kuna), područne škole u Ivancu i  Novom Marofu (oko 1,5 milijuna kuna) i Društveni dom u Ivancu (526 000 kuna), objavio je MGIPU.