ESCO model

HEP ESCO je tvrtka u vlasništvu HEP Grupe koja razvija, financira i provodi projekte energetske učinkovitosti. Kratica ESCO potječe od engleskog izraza 'energy services company' - tvrtka za pružanje energetskih usluga. ESCO projekt podrazumijeva kompletno rješenje za kupca energetske usluge, uključujući pripremu, financiranje i provedbu projekta. HEP ESCO je do kraja 2015. godine proveo više od 60 projekata energetske učinkovitosti na 90 objekata, uz investicije veće od 170 milijuna kuna i uz ostvarene godišnje uštede od približno 32 mil. kuna te godišnje smanjenje emisija ugljičnog dioksida za 17 mil. kg. 
Energetska učinkovitost jedan od glavnih smjerova razvoja malih i velikih tvrtki, a i općeg razvoja hrvatskog gospodarstva. Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti tvrtkama donosi brojne prednosti: snižavanje troškova za energiju, manju ovisnost o promjenama cijena energenata, povećanje konkurentnosti i smanjenje utjecaja na okoliš. 
Projekti energetske učinkovitosti koje provodi HEP ESCO nisu tipska rješenja, već se radi o energetskoj usluzi prilagođenoj potrebama korisnika, a mjere energetske učinkovitosti najčešće se izvode u nekoliko faza pa korisnik sam može odlučiti koje i kada želi provesti. 
Dobar primjer su projekti  povećanja energetske učinkovitosti u Elektro-Kontaktu. Suradnja Elektro-Kontakta i HEP ESCO-a pokazuje da je partnerski odnos nužan preduvjet za uspješnost projekata energetske učinkovitosti. S obzirom na veliku količinu neiskorištene toplinske energije koja se oslobađa pri radu kompresora, u narednom su koraku u suradnji s HEP ESCO-om provedene sljedeće mjere energetske učinkovitosti: ugradnja uređaja za iskorištavanje toplinske energije kompresora K3 za zagrijavanje potrošne tople vode u cjelogodišnjem režimu te korištenje viška topline kompresora K4 u sezoni grijanja za predgrijavanje u sustavu radijatorskog kruga grijanja pomoću uređaja za povrat energije. Također je uvedeno korištenje viška topline iz kompresora K5 i K6 za izravno ubacivanje toplog zraka u proizvodni pogon za potrebe grijanja pogona u sezoni grijanja. 
Uz opisane mjere energetske učinkovitosti, Elektro-Kontakt je 2015. godine proširio postojeći sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode te instalacijom komunikacijskog alata - ESCO Monitor® Panel u ulaznom prostoru tvrtke i restoranu doprinijeo sustavnom gospodarenju energijom. ESCO Monitor® Panelom omogućava se komunikacija predviđenih mjera energetske učinkovitosti i korisnih savjeta za postizanje dodatnih ušteda na energiji i vodi i to sinergijom rukovodstva tvrtke, tehničkog osoblja i svih zaposlenih koji utječu na potrošnju energije. Cilj je osigurati optimalne rezultate u gospodarenju energijom.
Projekti koje je proveo HEP ESCO dokazuju da se primjenom pravila energetske učinkovitosti investicije mogu financirati uštedama na energiji te da je ESCO model za lokalnu zajednicu i za privatni sektor višestruko isplativ te s pravom očekuju da će biti još puno dobrih projekata.