Iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja navode kako je prema zadnjim dostupnim podacima (zaključno sa 7. listopada 2014.) energetski certifikat u Hrvatskoj imalo 32.005 građevina. Oko trećine izdanih certifikata (10.289) pritom se odnosi na novogradnje, a 21.716 izdano je za postojeće zgrade. Promotri li se raspored certifikata prema energetskim razredima, kojih je ukupno osam, vidljivo je da više od trećine certificiranih zgrada (njih 11.190), pripada energetskom C razredu. Na drugom je mjestu razred B u kojem je 7.868 certificiranih zgrada, a na trećem razred D s 5.302 zgrade. Najmanje zgrada, što je i razumljivo, razvrstano je u najviši, energetski razred A+. Sada se posao energetskog certificiranja polako dovodi u red, no odrađeno je dosta lošeg posla.
U praksi je mnogo energetskih certifikata izdano bez provedenog energetskog pregleda što je velik problem jer vlasnik nije dobio potrebnu stručnu analizu, a tu je i opasnost da će se prilikom kontrole takvi certifikati proglasiti nevažećima. "Ministarstvo je ove godine počelo kontrolirati kvalitetu izdanih energetskih certifikata, a ukoliko se ona intenzivno nastavi, to bi trebalo rezultirati povećanjem kvalitete usluge, kao i oduzimanjem ovlaštenja onima koji nestručno rade taj posao", kaže Željka Hrs Borković, predsjednica Hrvatske udruge energetskih certifikatora (HUEC). U MGIPU pet je pravnih osoba ovlašteno za provođenje neovisne kontrole - četiri za kontrolu energetskih certifikata i jedna za kontrolu izvješća. "Do sada je provedena kontrola 105, a u tijeku je kontrola 60 izdanih energetskih certifikata zgrada. Rezultati dosadašnjih kontrola pokazali su da se nepravilnosti odnose na ulazne podatke o zatečenom stanju zgrade (nepotpuni ili nezadovoljavajući), mjere energetske učinkovitosti (općenite, a ne konkretne preporuke), parametre (ostale) temeljem kojih se vrši proračun, usklađenost podataka u izvješću i certifikatu, te neodgovarajuće ovlaštenje osobe koja je izdala certifikat", navode iz Ministarstva. Dosad je doneseno 18 rješenja o proglašenju energetskih certifikata nevažećim, od čega su na mrežnoj stranici Ministarstva objavljena tri, a ostala će biti kad se za to steknu zakonski uvjeti, kažu, objavljuje Domosfera.