Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je izvijestilo da je započela primjena novog Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/2017) i nove Metodologije provođenja energetskog pregleda zgrada 2017. Prema novom Pravilniku i Metodologiji, energetsko certificiranje obvezno uključuje proračun potrebne specifične godišnje toplinske energije za grijanje i hlađenje ili klimatizaciju zgrade za referentne klimatske podatke, proračun specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje isporučene energije i specifične godišnje emisije ugljičnog dioksida.