Europska komisija odobrila je Gradu Rijeci i tvrtki Energo gotovo 455 tisuća eura za sufinanciranje projekta iURBAN, kojemu je cilj poticati energetsku učinkovitost u gradovima. U 16 najvećih objekata u vlasništvu Grada ugradit će se mjerači koji će u realnom vremenu prikazivati potrošnju energenata, a rezultati mjerenja pomoći će u projektiranju energetski optimalnijeg i efikasnijeg sustava. Od 455 tisuća eura dobivenih kroz Okvirni program 7 Grad će dobiti 245.949 eura, dok ostatak pripada Energu, piše Poslovni.