ESCO Monitor je računalna potpora optimizaciji potrošnje energije koja se pruža u okviru usluge sustavnog gospodarenja energijom. ESCO Monitor uveden je u zgrade HEP Upravna zgrada-Kupska, HEP Upravna zgrada-Vukovarska, HEP Toplinarstvo-Upravna zgrada, HEP ODS Elektra Križ, HEP ODS Elektra Varaždin HEP ODS Elektra Zagreb-Kršnjavog, HEP ODS Elektra Zagreb-Gunduloćeva, HEP restoran u Vukovarskoj te vanjskoj rasvjeti HEP Toplinarstva-Miševečka. Korištenje ESCO Monitora omogućuje korisniku uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje, te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije, primjerice u slučaju slabe energetske učinkovitosti, kvarova i neočekivanih događaja.
Podatke prikupljene preko sustava za daljinsko očitanje potrošnje energije kao i meteorološke podatke Državnog hidrometeorološkog zavoda obrađuje softver ESCO Monitor, omogućujući dubinsku informaciju o ponašanju sustava te donošenju ispravne odluke o izboru primjene mjera energetske učinkovitosti. Uvođenjem ESCO Monitor-a omogućena je potpora u planiranju potrošnje i ostalih mjera poboljšanja energetske učinkovitosti, te donošenju odluka o ulaganju u sustav opskrbe energijom i investicijskih zahvata za povećanje energetske učinkovitosti i postizanje energetskih i ekonomskih ušteda. Više o sustavu ESCO Monitor možete pogledati OVDJE.