U okviru programa 'Obzor 2020', Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu postao je partner na projektu ENCORE. Riječ je o projektu čija je ukupna vrijednost oko 5,5 mil. eura i čiji je glavni cilj povećanje udjela obnovljenih zgrada u Europi i svijetu osiguravanjem djelotvornog i pristupačnog alata za BIM koji pokriva cjelokupni životni ciklus obnove. Projekt će se baviti istraživanjem parametara energetske učinkovitosti i udobnosti te omogućiti međusobnu razmjenu informacija svih sudionika u procesu (arhitekata, dizajnera, građevinara, stanara, javne uprave). Njime se predlaže stvaranje sustava koji integrira postupke dobivanja podataka o zgradama korištenjem statičkih LiDAR-a i LiDAR-a ili fotogrametrijske opreme montirane na bespilotnim letjelicama. Stanari će se moći uključiti u proces uz pomoć mobilnih alata za snimanje fotografija ili drugih ulaznih podataka. Uz to, projekt će pružiti podršku arhitektima i dizajnerima u stvaranju trodimenzionalnih modela iz prikupljenih podataka, automatski identificirati i klasificirati konstrukcijske elemente i omogućiti dovršetak modela s postojećim resursima za BIM. Izrađeni model moći će se mijenjati, predstavljajući poboljšanja u energetskoj učinkovitosti. Projektom će se također osigurati mehanizmi za stanare ili vlasnike zgrada za potvrđivanje, odnosno prihvaćanje projekta na licu mjesta ili 'on-line'. Nakon provjere, projekt će automatski generirati planiranje zadataka za građevinske radove, a nakon dovršetka kontinuirano će se pratiti potrošnja energije kako bi se osigurala postojanost radova na obnovi. Projekt ENCORE će biti validiran na eksperimentalnim objektima koji se sastoje od klasične i eksperimentalne zgrade koja se može modificirati kako bi se promijenila energetska učinkovitost. Uz to, pilot-korisnik ima nekoliko društvenih zgrada koje treba obnoviti pa se ENCORE može validirati i u stvarnim uvjetima. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, izvijestio je FER.