U Plavoj dvorani Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu svečano je otvoren Laboratorij za energetsku učinkovitost. Laboratorij je dio Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku, koji ima snažnu suradnju s privredom i svjetskim akademskim institucijama u području energetske učinkovitosti, čemu svjedoče brojna aktivna istraživanja.
Svrha Laboratorija može se sagledati kroz niz iznimno važnih činjenica i zadaća koje se odnose i na Hrvatsku kao članicu EU-a kada je u pitanju energetska učinkovitost. Naime, u svrhu smanjenja potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova, energetska učinkovitost se u mnogim razvijenim zemljama promovira, ali i uvodi kao obvezna. Jedan od primjera je Direktiva 2002/91/EU o energetskoj učinkovitosti, koju su 2002. usvojili Europski parlament i Vijeće Europe i koja od svih članica Europske unije zahtjeva obveznu implementaciju. Verzija Direktive iz 2010. godine definira energetsku učinkovitost kao ključnu strategiju Europske unije u području energetike te predlaže više financijskih mehanizama poticanja energetske učinkovitosti na nacionalnom i europskom nivou.
Kako je istaknuo na otvorenju dekan FSB-a, prof. dr. sc. Ivan Juraga, osnivanje Laboratorija za energetsku učinkovitost od iznimne važnosti za jačanje zajedničke suradnje te stvaranje centra znanja i aktivnosti u području energetske učinkovitosti. Laboratorij će uvelike pridonijeti prepoznatljivosti Fakulteta kao jednoj od vodećih institucija u području energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, dok će se djelovanje laboratorija očitovati kroz prezentacijske, edukacijske, istraživačke, razvojne, proizvodne i savjetodavne aktivnosti. Na otvorenju su predstavljeni aktualni projekti te su uručene zahvalnice tvrtkama čije su donacije pomogle u osnivanju Laboratorija.