Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost građanima će s ukupno 31 milijun kuna sufinancirati ugradnju opreme za korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila. Tim novcem bit će moguće ugraditi razdjelnike u 12.172 kućanstva. S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u zgradarstvu, a time i ušteda za krajnje potrošače toplinske energije, kao i smanjivanja negativnih utjecaja na okoliš u gradovima Rijeci, Karlovcu, Virovitici, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u 10.073 stana koji su priključeni na centralizirani toplinski sustav ugradit će se razdjelnici toplinske energije i radijatorski termostatski ventili vrijedni oko 19,7 milijuna kuna. Dio sredstava, najmanje 10% od ukupne investicije, planiran je u proračunu navedenih gradova, a 7,2 milijuna kuna će vlasnicima stanova biti osigurano iz FZOEU. 
Temeljem natječaja Fonda za sufinanciranje programa korištenja OIE u kućanstvima koji je objavljen sredinom prosinca prošle godine od ukupno pristiglih 50 prihvaćene su ponude 47 jedinica regionalne i lokalne samouprave u sklopu kojih je planirano sufinanciranje projekata za 2099 kućanstava. Vrijednost investicija po tom natječaju je 63,1 milijuna kuna od kojih će Fond osigurati 40%, odnosno 23,8 milijuna kuna. Najveći interes je za sufinanciranje ugradnje solarnih toplinskih kolektora (1511) i kotlova na biomasu (455) radi pripreme potrošne tople vode i grijanje, dok se 95 projekata odnosi na ugradnju FN sustava s akumulatorima za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u kućanstvima. Također će se sufinancirati i 35 dizalica topline te 3 vjetrogeneratora. Građani koji žive u obiteljskim kućama će tako, nakon što jedinice regionalne, odnosno lokalne samouprave objave natječaje i odaberu korisnike, od Fonda po pojedinom sustavu za korištenje obnovljivih izvora energije moći dobiti do 12.000 kuna. Isti iznos sredstava po pojedinom stanu dobit će građani koji žive u stambenim zgradama. Na natječaje koje raspišu jedinice lokalne i područne samouprave s kojima će Fond sklopiti ugovore, mogu se javiti vlasnici obiteljskih kuća, a u ime fizičkih osoba koje su suvlasnici višestambenih zgrada prijave mogu podnijeti upravitelji zgrada ili ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade, priopćeno je iz Fonda.