Prva faza postupka prijave na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća završila je jučer u 12 sati. 

"Od 30. studenoga do 6. prosinca u 12 sati građani su u sustav ePrijave unosili podatke i učitavali potrebnu dokumentaciju, a prema podacima iz sustava ukupno su pripremljene 8852 prijave. Korisnici trenutačno imaju uvid u rekapitulaciju svojih prijava, ali bez mogućnosti daljnjih izmjena", objavio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Podnošenje pripremljenih prijava bit će omogućeno u sustavu ePrijave danas od 10 sati. Nakon uspješnog podnošenja prijave, prijavitelji će o tome primiti obavijest na adresu elektroničke pošte na koju je registriran korisnički račun. 

Prijave će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja, sve dok se ne dodijele ukupno osigurana sredstva od 390 milijuna kuna. 

Više o javnom pozivu objavljeno je na stranici: https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-7679/7679.