Grad Koprivnica provodi pilot projekt čiji je cilj isporučiti replikabilno rješenje za vanjsku, unutarnju, energetski učinkovitu i funkcionalnu transformaciju zgrade s namjerom da u 2019. godini implementira osmišljeno rješenje na montažnoj zgradi vrtića u Koprivnici. Specifičnost ove pilot investicije je da će biti provedena putem javne nabave inovacija u sklopu koje grad kao naručitelj traži jedno ili više inovativnih rješenja s područja projektiranja, dizajna, materijala, konstrukcija, funkcionalnosti, didaktike, postupaka provedbe te, eventualno, instrumenata financiranja. Potencijalni ponuditelji svoje rješenje za ovu investiciju ponudit će po principu „design & build“ rješenja, samostalno ili u zajednici ponuditelja. Naime, grad je u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever krajem 2016. godine započeo s provođenjem međunarodnog EU projekta Prominent MED čiji je cilj provesti projekte cjelovite obnove zgrada u četiri partnerske zemlje (Hrvatskoj, Italiji, Portugalu i Španjolskoj) korištenjem relativno novog postupka javne nabave inovacija. U Hrvatskoj će projekt biti proveden u suradnji s Dječjim vrtićem Tratinčica. Ovaj pilot projekt koncipiran je tako da će poslužiti kao dokaz novog koncepta rekonstrukcije i model za troškovno optimalnu transformaciju svih sličnih zgrada, ne samo montažnih. 
Gospodarski subjekti imaju priliku kroz suradnju s gradom osmisliti i/ili testirati novi proizvod ili postupak te kasnije stečeno iskustvo kapitalizirati na tržištu. Pilot projekt obuhvaćat će i više od same energetske obnove – istovremeno će biti provedena i unutarnja funkcionalna rekonstrukcija prostora te će grad na ovaj način 35 godina star montažni objekt i sadržajno unaprijediti. Na taj će način potpuno transformirati stari vrtić, osuvremeniti okruženje za igru i učenje te stvoriti bolje uvjete za skrb i odgoj djece. Specifični zahtjevi projekta tako su osim energetske obnove prošireni i onima poput dovođenja dnevnog svjetla u unutarnje prostore, vizualnog povezivanja prostorija, uključivanja didaktičkih elemenata u planirana rješenja te korištenja prirodnih, recikliranih i održivih materijala. Postupak nabave započet će u kolovozu 2018., sklapanje ugovora predviđeno je u siječnju 2019. Nakon toga odabrani izvođač imat će 5 mjeseci za projektiranje i pripremu radova transformacije zgrade, a provedba projekta planirana je za ljeto 2019. godine. Koprivnica je pomoću tehničkih stručnjaka provela detaljne preglede zgrade vrtića te proveo konstrukcijska ispitivanja. Također, grad je u suradnji s partnerima proveo prethodno istraživanje veličine potencijalnog tržišta za montažne vrtiće. Uspostavljen je kontakt s predstavnicima 127 gradova u Hrvatskoj, na temelju čega je otkriveno da u Hrvatskoj postoji najmanje 25 montažnih vrtića koji do sada nisu bili obnovljeni. Za rezultate projekta svoj je interes iskazivanjem podrške pokazalo i skoro 60 gradova i općina, koje su vlasnici montažnih i sličnih zgrada javne namjene, te drugi javni poslovni subjekti i fakulteti. Razumljivo je očekivati da će biti moguće primijeniti cijelo ili dio prihvaćenog rješenja ne samo na zgradama vrtića već na sličnim prizemnim ili manjim zgradama, kako montažnim tako i zidanim.