Konferencija Croenergy 2013, u organizaciji Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) koja se trenutno održava u Tuheljskim Toplicama po prvi put u Hrvatskoj okupila je neke od vodećih energetskih i financijskih stručnjaka. Sudionicima će približiti različite inovativne modele financiranja energetskih projekata putem izlaganja i konkretnih studija slučaja. Glavna tema konferencije su ESCO servisne usluge i EPC modeli financiranja koji imaju sve važniju ulogu o razvoju tržišta energetskih usluga u Europi. Izuzev pitanja financiranja energetskih projekata, na konferenciji će biti riječi i o pripremi projekata za financiranje, povezivanju i suradnji između poslovnog i javnog sektora, rad energetskih klastera, korištenje lepeze kreditnih linija i specijaliziranih fondova za financiranje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Izlagači i sudionici dolaze iz vodećih europskih i domaćih financijskih institucija kao što su Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvitak, HBOR, HAMAG, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te iz ministarstava gospodarstva, regionalnog razvoja i EU fondova te poduzetništva i obrta.
“Na ovoj Konferenciji okupili smo najbolje – stručnjake, iskustva i programe Europske unije. O energetici u Hrvatskoj treba pričati u kontekstu održivog razvoja, opravdanih ulaganja, poboljšanja kvalitete života građana, novih izvora prihoda za tvrtke i poduzetnike, novih ideja i radikalno drugačijih načina razmišljanja. Energetski projekti pripremaju se godinama, potrebno ih je brižljivo osmisliti i pripremiti. Znanje koje donosimo na ovoj Konferenciji pokazuje da prečica nema, a ako se ipak koriste – na kraju se u pravilu skupo plaćaju“, istaknuo je na otvorenju ravnatelj REGEA-e dr.sc. Julije Domac.