U Narodnim novinama br. 69/2012. objavljena je Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru kojim se uređuju prava i obveze pružatelja i naručitelja energetske usluge kao ugovornih strana, te način praćenja provedbe energetske usluge. Odredbe ove Uredbe odnose se na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, jedinice lokalne i područne samouprave i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, te na pružatelje energetske usluge. Prema toj uredbi, kada su investicijska ulaganja ugovorna obveza pružatelja energetske usluge, tada ugovaranje energetske usluge temeljem ugovora sklopljenog sukladno ovoj Uredbi nisu proračunsko zaduživanje naručitelja energetske usluge. Primjerice, sklopi li lokalna samouprava ugovor s izvođačom radova, to se neće tumačiti kao dug prema proračunu, iako se upravo iz proračuna financira vraćanje te investicije, što je odredba na kojoj je prije nekoliko tjedana inzistirao prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić.