Objavljen je Pravilnik o metodologiji za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji (NN 77/2012). Riječ je o podzakonskom propisu koji je donijelo Ministarstvo gospodarstva na temelju članka 7, stavka 3. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008 i 55/2012), a kojim se propisuje metodologija za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda na energiji u neposrednoj potrošnji koje su ostvarene energetskim uslugama i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Pri tome se također radi o preuzimanju Direktive 2006/32/EZ o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama u hrvatsko zakonodavstvo. Svrha Pravilnika je uspostava sustava za praćenje i ocjenjivanje uspješnosti provedbe politike energetske učinkovitosti i ostvarivanja ciljeva koji su utvrđeni u Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/2009), Nacionalnom planu energetske učinkovitosti i Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. Pri tome će taj sustav praćenja i ocjenjivanja voditi MINGO. Pokazatelji energetske učinkovitosti određivat će se za svako područje neposredne potrošnje energije, u skladu s podacima koji su za njihovo izračunavanje dostupni, a za praćenje i ocjenu ušteda kod obveznika gospodarenja energijom koristit će se metode koje se temelje na matematičkim jednadžbama, a ti obveznici će biti jednom godišnje obvezni dostavljati podatke o provedenim mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti MINGO-u. Metodologija  za ocjenu ušteda na energiji u neposrednoj potrošnji primjenom metoda 'odozgo prema dolje' i 'odozdo prema gore' pri tome se nalazi u prilozima I. i II. Pravilnika.
Pravilnik je objavljen u 'Narodnim novinama' od 11.7.2012. godine, a na snagu stupa osam dana nakon toga.