Američki portal 'Power Engineering International' je objavio kako su Singapur, London i Barcelona proglašeni za 'najpametnije gradove na svijetu'. Kako se ističe, pri tome je riječ o podacima iz izvješća kojim su obuhvaćeni pokretači i prepreke s kojima se suočavaju gradske uprave s obzirom na primjenu rješenja za pametne gradove. Primjerice, Barcelona se smjestila na sam svjetski vrh jer je omogućila stvaranje čak 47 000 novih radnih mjesta primjenom sustava interneta stvari, uštedjela čak 42,5 mil. eura na vodi  i još 36,5 mil. eura na pametnim parkiralištima. Singapur je pak svoje mjesto zaslužio zbog naprednog razmišljanja kada je riječ o infrastrukturi, zgradarstvu, prometu i primjeni podzemnih prostora, a London se tu našao zbog usmjerenosti na manje gradske zajednice kada se radi o primjeni novih tehničkjih rješenja. S druge strane, čak 10% predstavnika gradske uprave gradova koji su bili obuhvaćeni izvješćem ističe da nemaju kapaciteta za razvoj i primjenu rješenja za pametne gradove ili pak imaju ograničene proračune ili nedostatnu infrastrukturu, nemaju sposobnosti kratkoročnog planiranja ili prikladno vodstvo za takve projekte. U svakom slučaju, ograničeni proračun je najvažnija prepreka (čak u 23% promatranih slučajeva), a zatim nedostatna potporna infrastruktura (19%).