Četiri komore koje okupljaju inženjere pobunile su se protiv resornog minitra Predraga Štromara. Tvrdnja da poslodavac godišnje plaća 1.800 kn za obvezu članstva u Komori za inženjere gradilišta i voditelje radova, a koju je na jučerašnjoj konferenciji za medije izrekao ministar Predrag Štromar, neistina je i namjerno dovođenje javnosti u zabludu. Istina je naime da su obveznici plaćanja članarine u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori arhitekata, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva i Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, fizičke osobe ovlašteni inženjeri upisani u Imenike komore. 

U određenim slučajevima društveno odgovorni poslodavci po vlastitoj odluci plaćaju članarinu za svoje zaposlenike, te im se to priznaje u porezno priznati trošak. Međutim, ističemo to je dobrovoljna odluka poslodavca da želi platiti tu financijsku obvezu u ime svog zaposlenika. Znači, poslodavac može, ako to isključivo dobrovoljno sam želi, platiti svom zaposleniku članarinu u Komori. Smiješno je da ministar pokušava rasterećenje poslodavcu od 125 kn mjesečno predstaviti kao „povećanje konkurentnosti“. 

Zabrinute komore

Komore naglašavaju da da su duboko zabrinute mogućnošću da Vlada usvoji izmjene i dopune Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, koje Vladi predlaže Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, usprkos javnom protivljenju svih onih na koje se te izmjene odnose: voditelja građenja, struke, poduzeća iz građevinske industrije, sindikata i četiri inženjerske komore (Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Hrvatska komora inženjera strojarstva). 

"Dužnost nam je upozoriti javnost da kreatori ovih zakona, kao i njegovi zagovaratelji površno, tehnički neodgovarajuće i neispravno tumače inženjerske postulate kao i da slabo poznaju samu graditeljsku struku. Ovi prijedlozi izmjena zakona ponovno u graditeljski sektor uvode kaos, nered i nesigurnost. Naime, poslovi voditelja građenja i voditelja radova pripadaju sigurnosnom sektoru, tj. kvaliteta ovih poslova direktno utječe na javno zdravlje i sigurnost građana. Naglašavamo važnost kompetencija i iskustva koje voditelji građenja/radova trebaju posjedovati, a što je regulirano sadašnjim zakonima. Ove dvije profesije su isključivi čimbenik kvalitete gradnje, sigurnosti tijekom uporabe građevine i sigurnosti građana. Na istoj konferenciji za medije državni tajnik Željko Uhlir također je medijima iznio neistinitu informaciju rekavši kako se izmjenama Zakona omogućava dobrovoljno članstvo i daljnje bavljenje poslom pod istim strukovnim načelima te kako ove mjere vode prema liberalizaciji tržišta. Ističemo da je prijedlog Ministarstva neodrživ u praksi jer predlažu u jednoj organizaciji spajanje dva različita pravna oblika, komore i udruge, što je nezabilježeno ne samo u našem nego i u drugim pravnim sustavima. Predložena zakonodavna rješenja su neprovediva i iziskuju nove, znatne financijske i administrativne troškove, kako za Komore, tako i za njezine članove i poslodavce", stoji u priopćenju koju potpisuje Komore. 

Predložene izmjene

Predloženim se izmjenama planira ukinuti komorsko članstvo dvjema profesijama, što će dovesti do otežavanja uvjeta poslovanja, povećanja troškova poslovanja i nereda na gradilištima. Ako voditelji građenja/radova ne budu komorski članovi, police osiguranja od profesionalne odgovornosti koje će ugovarati i plaćati individualno ili koje će im plaćati poslodavac, bit će značajno skuplje od iznosa godišnje komorske članarine. 

Također, prestankom komorskog članstva 5.500 voditelja građenja/radova izgubit će pristup normama Hrvatskog zavoda za norme koje su im sada dostupne u sklopu članarine, a koje su im nužne u svakodnevnom radu. Izračuni komora, samo na bazi analize novih troškova osiguranja od profesionalne odgovornosti i pristupa normama, pokazuju 55 puta veće opterećenje za gospodarstvo u slučaju prihvaćanja ovih zakonskih izmjena i dopuna. Prema tome, promjene zakona donijet će značajno povećanje troškova: trošak osiguranja od profesionalne odgovornosti, trošak pristupa normama i trošak pravne pomoći koju sada također dobivaju od komora u sklopu članarine, kažu komore.