Ministar obrane RH Ante Kotromanović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Müller potpisali su Sporazum o suradnji na projektima zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Vrijednost projekata je 260 milijuna kuna, a Fond će ih sufinancirati sa 41 milijun kuna. Njime se predviđa realizacija projekata obnove postojećih i gradnje novih vojnih objekata prema načelima energetske učinkovitosti koji predviđaju i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, izradu projektne dokumentacije i energetsko certificiranje MORH-ovih zgrada. Ministarstvo obrane predložilo je Fondu sufinanciranje objekata na devet lokacija u Zagrebu, Kninu, Petrinji, Zemuniku, Gašincima i Slunju. N tim objektima mijenjat će se fasade, prozori i krovišta te kotlovnice. MORH-ovi vojni objekti ovim će se projektom prilagoditi NATO-vim standardima jer će novoizgrađeni objekti postati prvi primjeri zelene gradnje s međunarodnim energetskim certifikatima u javnom sektoru u Hrvatskoj, priopćeno je iz MZOIP-a.