U Ulici Eugena Kvaternika u Slavonskom Brodu koncem ožujka počela je dopuna javne rasvjete u ukupnoj dužini od 300 metara. 

Nova javna rasvjeta s energetski učinkovitim LED svjetiljkama u potpunosti će biti usklađena sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te će u večernjim i noćnim satima omogućiti sigurniji promet na navedenoj dionici s naglaskom na sigurnije kretanje pješaka i biciklista, objavljeno je na stranicama Grada Slavonskog Broda.