Grad Đurđevac i tvrtka Komunalne usluge Đurđevac nakon gradnje i opremanja sortirnice, nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika, žele graditi i kompostanu

Projekt je prošao administrativnu, kao i kontrolu kvalitete te se uskoro očekuje Odluka o odobrenju i sufinanciranju, objavljeno je na stranicama Grada Đurđevca

Ukupna vrijednost projekta je 8,8 milijuna kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iznose oko 3,4 milijuna kuna. 

Zahvaljujući ovome projektu, sufinancirat će se gradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenje odvojeno prikupljenog biootpada.

 

Odlagalište Peski 

Drugim riječima, uspješnom provedbom planiranog ulaganja izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada minimalnog kapaciteta od tri tisuće tona godišnje, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje na odlagalištu otpada. 

Postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski. 

"Kako znamo, gospodarenje otpadom predstavlja problem većini gradova i općina koji samo gomilaju otpad, a mi u Đurđevcu na tom pitanju radimo godinama, sustavno i planski te nemamo problema s otpadom. Na našem odlagalištu otpada ima još dovoljno mjesta za odlaganje. Planiramo na odgovarajući način zbrinjavati biološki otpad. Predviđeno je da se samo s gradskog područja zbrinjava biološki otpad i postrojenje zaokružuje priču odlagališta, reciklažnog dvorišta i prijavljenog projekta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavke komunalnih vozila te sortirnice. S realizacijom ovih projekata, imat ćemo zaokruženu i samodostatnu priču za Đurđevac i napravit ćemo veliki iskorak u gospodarenju otpadom. Bit ćemo mali zeleni europski grad", rekao je gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči.