Investitori iz javnog i privatnog sektora koji planiraju ulaganje u energetsku učinkovitost, obnovljive izvore ili javnu rasvjetu moći će koristiti bespovratna sredstva u iznosu većem od dva milijuna eura zahvaljujući ugovoru o provedbi ELENA (European Local Energy Assistance) programa koji su potpisali Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i Europska investicijska banka (EIB). 

Sredstva će se moći koristiti za financiranje izrade projektne dokumentacije i za savjetodavne usluge, objavljeno je na stranicama HBOR-a.