Poziv Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Energetsku obnovu zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge četvrti je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). 

Za taj Poziv je osigurana alokacija u iznosu od 250 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta 'EU sljedeće generacije'. Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi maksimalnih 100 posto, javlja MPGI. Jedini prihvatljivi prijavitelj u sklopu tog Poziva je APN

"Ovim Pozivom podupirat će se energetska obnova zgrada javnog sektora koje nisu oštećene u potresu i nemaju konstruktivna oštećenja zbog nekog drugog uzroka te u kojima se obavlja društvena djelatnost. Energetska obnova provest će se ugovaranjem energetske usluge i primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora, što će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50 posto (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30 posto (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu ili kompleks zgrada koje čine energetsku funkcionalnu cjelinu sukladno važećoj Metodologiji provođenja energetskog pregleda zgrada, kroz integrirani pristup, uz mogućnost osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te provedbe horizontalnih mjera", objavljeno je na stranicama MPGI-ja.

 

Naknade za uslugu 

U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za prihvatljivu aktivnost 'Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge'. U okviru ove projektne aktivnosti, financirat će se naknade za energetsku uslugu za razdoblje do završetka energetske obnove (ispunjenja uvjeta za ostvarenje zajamčene uštede energije) sukladno ugovoru o energetskom učinku sklopljenom između naručitelja energetske usluge, pružatelja energetske usluge i APN-a. 

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, energetska usluga znači provedbu projekata energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti, a temelji se na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i/ili vode. 

Provedba projekta energetske učinkovitosti obuhvaća primjenu mjera energetske učinkovitosti: izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete, sustav automatizacije i upravljanja zgrade, uvođenje sustava obnovljivih izvora, provođenje energetskog pregleda, izrada izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove.

 

Podnošenje projektnih prijedloga 

Uz mjere energetske učinkovitosti, energetska usluga obuhvaća i stručni nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu, a može obuhvaćati i projektantski nadzor te provedbu horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost). 

Dostava, tj. podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) prijavitelju je dozvoljeno najranije od 8. studenoga od trenutka objave Poziva, a moguće je do 28. studenoga do 23:59 sati. 

Dodatno, u MPGI-ju naglašavaju ako prijavitelj može u razdoblju od objave Poziva do 20. studenoga postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva putem sustava fondovieu (eNPOO). Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. 

Odgovori će se objaviti u sustavu u segmentu 'Pitanja i odgovori', u roku od sedam dana od zaprimanja pojedinog pitanja.