Uprava INA-e sastala se sa čelnicima triju sindikata u toj kompaniji na temu viška radnika u Rafineriji nafte Sisak. Na sastanku je rečeno da neće biti kolektivnog viška radnika a nastavit će se razgovori o otpremninama. Također, predstavnici kompanije razgovarali su sa sindikatima o poslovnim inicijativama za lokaciju Sisak koje su predviđene novim programom. Prerada nafte u rafineriji planirana je do kraja prve polovice 2019. godine, nakon čega se očekuje početak procesa transformacije. Napomenuto je kako će se poslovne aktivnosti na lokaciji nastaviti transformacijom u industrijski centar koji će se razviti i ostati vrijedan dio INA Grupe. Ostali projekti, planirani u skladu sa strateškim smjernicama, uključivali bi proizvodnju bitumena, logističko središte, proizvodnju maziva i potencijalno rafineriju bio-komponenti. Bilo je riječi i o trenutačnom statusu projekta postrojenja za obradu teških ostataka (DCU) u Rafineriji nafte Rijeka koje će podići konkurentnost Ininog rafinerijskog poslovanja na mediteranskom i regionalnom tržištu. Rijeka će postati vrhunska europska rafinerija s kapacitetom od 4,5 milijuna tona, što nadmašuje hrvatske potrebe od 2,7 milijuna tona te će omogućiti profitabilni izvozni potencijal u regiji. Konačna odluka o projektu bit će donesena ove godine. Postrojenje bi trebalo biti pušteno u rad 2023. godine.