Hrvatska neće plaćati penale Europskoj uniji za neispunjavanje ciljeva u energetskoj održivosti, poručila je ministrica prostornog uređenja i graditeljstva Anka Mrak Taritaš naglasivši da zelena gradnja sada i u budućnosti nema alternativu. "Napravili smo sve uredbe i sve pravilnike na vrijeme i prema agilnosti nalazimo se među prvih 11 zemalja u uniji. Kada je riječ o ispunjavanju europskih obaveza u energetskoj učinkovitosti s projektima već imamo pokrivenu cijelu 2014. i dio 2015. godinu tako da ne treba strahovati od ikakvih penala", naglasila je ministrica. Istaknula je da se hrvatski građevinari u budućnosti više neće moći oslanjati na velike infrastrukture projekte poput autocesta ili masovne gradnje stanova, već da će poslove trebati tražiti u urbanim transformacijama, rekonstrukcijama i sanaciji postojećih građevina i energetskoj učinkovitosti. Hrvatski građevinari isprva se nisu snašli kada je bila riječ o energetskoj obnovi zgrada, no sada se na tržištu pomalo pojavljuje sve veći broj ESCO tvrtki koje osvajaju poslove na natječajima na kojima su donedavno poslove dobivali stranci, kaže ministrica. Građevinarima okupljenim na 7. Better building brunchu poručila je da se još aktivnije angažiraju te naglasila da će posla biti u obnovi obiteljskih, višestambenih i javnih zgrada koje moraju dobiti nove fasade, a trebat će raditi i na široj primjeni energetske učinkovitosti u sustavima grijanja i hlađenja. Budućnost je, kaže Mrak Taritaš u primjeni novih materijala nastalih recikliranjem postojećih a nužno je školovati kadrove još na razini srednjih škola.