Europski parlament je izglasao novu Direktivu za energetsku učinkovitost za koju se vjeruje da će štednjom na energiji pomoći smanjiti energetsku ovisnost zemalja Europske unije o uvozu energenata. Prema procjenama, EU je prošle godine uvezao energenata za preračunato 627 mlrd. dolara, što je 3,9% bruto domaćeg proizvoda EU-a. Nova Direktiva traži od članica EU-a da obnove 3% ukupne površine prostora koji se grije ili hladi, a koji je u vlasništvu javne uprave ili koji ona unajmljuje. Također, energetske tvrtke moraju postići ciljeve u uštedama na energiji do 2020. godine koji su postavljeni na razini 1,5% njihove godišnje prodaje za svaku godinu do 2020.
Istodobno je Europski parlament odobrio strože propise o sadržaju sumpora u brodskim gorivima. Prema novim propisima, za osjetljiva područja poput Baltičkog mora, Sjevernog mora i Kanala La Manche, nova najviša dopuštena razina sumpora u brodskom gorivu iznosi 0,1%, umjesto dosadašnje 1,5%. Vrijednosti iz novog propisa stupaju na snagu 2015. godine. Za ostala područja vrijedi još veće snižavanje razine sumpora, sa sadašnjih 4,5% na 0,5%, što stupa na snagu 2020. godine. Propisi su izglasani unatoč snažnom protivljenju nekih država, među kojima se istaknula Finska čiji prerađivači drvene mase ovise o brodskom transportu i koja je već priredila 39 mil. dolara brodarima da ugrade na brodove nove sustave za ispušne plinove te razmatra druge oblike pomoći radi predviđenog rasta troškova. Europski parlament se nada da će novim propisom doprinijeti većoj zaštiti morskog okoliša i zraka, javlja novinska agencija UPI.