Grad Dubrovnik, uz radove na trasi vodovodne i kanalizacijske mreže, rekonstruira i gradi energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu u Staroj Mokošici. 

Postojeća rasvjeta, mahom na drvenim stupovima, uzrokovala je česte ispade mreže zbog djelovanja vjetra i prevelikog provjesa nastalog uslijed atmosferskih utjecaja. 

Stoga, javlja Grad Dubrovnik, novi rasvjetni stupovi su od čelika te su predviđeni za zonu jake bure.