Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Uredbu o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru, koja će stupiti na snagu osam dana nakon objave u Narodnim novinama i zamijenit će istovjetni propis iz 2012. Kriterij za ocjenu ponude energetske usluge je i dalje najpovoljnija cijena. Ova uredba propisuje sadržaj ugovora o energetskom učinku i njegovu provedbu, pri čemu se pružatelj usluge obvezuje osigurati uslugu primjenom mjera energetske učinkovitosti, a korisnik će te usluge plaćati temeljem ostvarenih i verificiranih ušteda, na način detaljnije uređen Ugovorom i pravilnikom o mjerenju i verifikaciji ušteda. Novost u odnosu na dosadašnju uredbu je što pružatelj usluge mora tijekom ugovornog razdoblja pratiti i održavati mjere energetske učinkovitosti odnosno uštede i o tome redovito izvještavati naručitelja, a, kao i prije dužan je ishoditi i energetski certifikat.