Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja obilježava se diljem svijeta 16. rujna s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Ove godine obilježava se 27. godišnjica Montrealskog protokola, najuspješnijeg međunarodnog sporazuma u zaštiti okoliša koji danas broji 197 zemalja članica. Rezultat uspješnog provođenja Montrealskog protokola je smanjenje tvari koje oštećuju ozonski sloj. Ukinuta je potrošnja klorofluorovodika (CFC) koji su korišteni najviše u rashladnim i klimatizacijskim uređajima, halona za protupožarne sustave i aparate, ugljiktetraklorida koji se koristio u laboratorijima i drugih potpuno halogeniranih CFC-a. Bez provedbe Montrelskog protokola oštećenje ozonskog sloja bilo bi 10 puta veće nego što je danas, što bi izazvalo dalekosežne posljedice na zdravlje ljudi i okoliš. Hrvatska je stranka Montrealskog protokola od 1991. godine. Postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj uređeno je Zakonom o zaštiti zraka i Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima. Do danas je temeljem Nacionalnog programa za ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj odobreno 15 projekata od kojih je 9 završeno. Tim projektima je ukinuta potrošnja klorofluorougljika (CFC), halona i metil bromida koji se u Hrvatskoj koristio u proizvodnji presadnica duhana. Pristupanjem Hrvatske EU došlo je do potpunog ukidanja potrošnje klorofluorougljikovodika (HCFC-a) što je 26 godina prije roka određenog Montrealskim protokolom. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana ozonskog sloja je „Misija se nastavlja“, a kako bi se istaknulo da je i dalje potrebno poduzimati mjere kojima ćemo zaštititi ozonski sloj, prirodni Zemljin štit koji upija štetno ultraljubičasto zračenje Sunca. Jedna od mjera je isključenje iz uporabe uređaja sa instaliranim tvarima koje oštećuju ozonski sloj te njihovo zbrinjavanje i uništavanje. Kako bi se postigla dobrobit za ozonski sloj važno je za zamjenu koristiti nove tehnologije koje nemaju štetnih tvari i energetski su učinkovitije. Među njima su i novi klimatizacijski uređaji s radnim tvarima koje ne oštećuju ozonski sloj. Ministarstvo zaštite okoliša nabavilo je osam demonstracijskih klimatizacijskih uređaja koji umjesto fluoriranih stakleničkih plinova kao radnu tvar koriste propan, a koji će služiti za obuku učenika, budućih servisera, u srednjim strukovnim školama u Velikoj Gorici, Osijeku, Koprivnici, Imotskom, Varaždinu, Novoj Gradišci, Rijeci i Metkoviću. Pokrenut je i projekt zamjene rashladnih uređaja u 8 javnih institucija, među kojima su bolnice, muzeji, kazališta, priopćeno je iz MZOIP-a.