Europska komisija je najavila tri nova natječaja za realizaciju Novog europskog Bauhausa (NEB). 

Natječaj za aktivnosti uključivanja građana poziva građane da utvrde relevantne izazove Novog europskog Bauhausa u svojim gradovima te surađuju na pronalasku mogućih rješenja. Od projekata se očekuje uvođenje održivijih navika kod građana kroz stvaranje novih proizvoda, usluga i rješenja te poticanje građana na aktivni utjecaj na lokalne politike koji će rezultirati pozitivnim promjenama. 

Natječaj za sukreiranje javnog prostora prepoznat će inspirativne, estetski privlačne, održive i uključive projektne prijedloge, kojima se potiče transformacija gradova, periurbanih i ruralnih područja približavanjem pojedinaca i zajednica prirodi, donošenjem osjećaja pripadnosti i rješavanjem potreba zajednica kojima je potrebna posebna pozornost. 

Natječajem za jedinice lokalne samouprave s manje od 100.000 stanovnika pruža se tehnička pomoć malim i srednjim općinama koje nemaju kapacitete i/ili dovoljnu razinu stručnosti potrebnu za realizaciju svojih projektnih ideja NEB-a. 20 odabranih projekata imat će koristi od prilagođene potpore na terenu koju pruža skupina interdisciplinarnih stručnjaka, kako bi se ti projekti oblikovali u skladu s ciljevima Novog europskog Bauhausa i Novog zelenog plana. Znanja i lekcije stečene tijekom tog procesa ugradit će se u „paket alata” namijenjen drugim općinama, kao i široj javnosti zainteresiranoj za razvoj novih ili primjenu postojećih projekata NEB-a na novom prostoru. 

Rok za podnošenje ponuda je 23. svibnja 2022. u 17:00 h.