Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora'. Time je ujedno ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva povećan s 380 mil. kuna na 1,11 mrld. kuna. Uz to, prijave na taj Poziv bit će moguće od 4.9.2018. godine. No, zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podrške od Sektora za energetsku učinkovitost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moguće je već od 6.8.2018. godine. Isto tako, s obzirom na novi rok za dostavu (podnošenje) projektnih prijedloga, MGIPU ponovno organizira Informativne radionice za potencijalne prijavitelje koje će se održati 8. i 22.8.2018. godine. Na njima će biti objašnjen postupak prijave, uloga stručne podrške i postupak provedbe ugovora, a bit će predstavljene i mogućnosti sufinanciranja iz financijskog instrumenta 'ESIF kredit za energetsku učinkovitost' koji nudi Hrvatska banka za obnovu i razvitak.