Zamjena stare ulične rasvjete u Europi s pametnim mogla bi stvoriti godišnju uštedu do 2,1 milijarde EUR za porezne obveznike, prema Nathanu Pierceu, direktoru programa EU-a 'Sharing Cities'. Trenutačno, svake godine se potroši 3 milijarde EUR na infrastrukturu za uličnu rasvjetu diljem Europe, a Pierce tvrdi da bi se troškovi mogli smanjiti na 900 mil. EUR. Nova, pametna rasvjeta trošila bi do 70% manje energije nego uobičajene, što bi donijelo uštede koje bi mogle platiti više od 20.000 dodatnih liječnika. Osim manje potrošnje energije, pametna rasvjeta može pratiti onečišćenje zraka i usmjeravati vozače prema praznim parkiralištima kako bi se riješile gužve i  zagađenje zraka u prometu, objavio je Energy Digital.