Uspješno su realizirani projekti energetske učinkovitosti - modernizacija sustava elektromotornih pogona na postrojenjima Vode - 2, Energana i Crpna stanica Pakra te modernizacija dijela sustava vanjske rasvjete. Ugovor o izvedbi projekta energetske učinkovitosti potpisan je između Petrokemije d.d. i HEP ESCO d.o.o., a ovim investicijama će se smanjiti potrošnja električne energije od oko 3,4 GWh godišnje, uz period povrata investicije od dvije godine. Također je uspostavljeno i daljinsko očitovanje energenata te instaliran i ESCO Monitor®, kao podrška pri uvođenju sustava upravljanja energijom prema normi ISO 50001. ESCO Monitor® je računalno poslovni sustav za gospodarenje energijom koji omogućava uvid u potrošnju, analizu i planiranje potrošnje, nadzor i upravljanje te rano otkrivanje i alarmiranje u slučaju promjene potrošnje energije. Projektom energetske učinkovitosti Petrokemija d.d. uspješno je uveden sustav upravljanja energijom ISO 50001, a cjelokupni postupak koji je obuhvaćao modernizaciju navedenih sustava od izrade studija izvodljivosti preko glavnih projekata, pa do postavljanja opreme i puštanja u rad proveden je vlastitim znanjem od strane stručnjaka Petrokemije d.d. i HEP ESCO-a d.o.o., objavila je Petrokemija, d.d.