U ponedjeljak 4. travnja bit će potpisan ugovor o energetskoj obnovi zatvorenog olimpijskog bazena u Sisku. Budući da je bazen projektiran i građen 80-ih godina prošlog stoljeća potrošnja energije je vrlo velika a time i financijski izdaci. Na godišnjoj razini potrošnja električne energije iznosi 657.319,00 kWh što je izdatak od 583.107,68 kn s PDV-om a potrošnja toplinske energije (zemni plin) iznosi 4.426.811,00 kWh godišnje što je trošak 1.953.330,35kn s PDV-om godišnje. Ukupni trošak energije iznosi 2.536.438,04 kn s PDV-om godišnje. Planiranim ulaganjem smanjit će se potrošnja energije za 51,02%. a time će se osigurati i značajna financijska ušteda. Postupak energetske obnove provest će ESCO tvrtka Prvo Plinarsko Društvo - Energy Saving Company d.o.o., odabrana u otvorenom postupku javnog nadmetanja. Ukupni troškovi ulaganja iznose 21 milijun kuna (bez PDV-a). Uložena sredstva trebaju se vratiti u roku 14 godina od obnove. Radovi na obnovi obuhvaćaju rekonstrukciju vanjske ovojnice, rekonstrukciju stolarije, rekonstrukciju krova, ugradnju dizalice topline i solarnih kolektora, uvođenje automatiziranog sustava mjerenja potrošnje energije itd.