Poreč je nedavno postao punopravni član međunarodnog udruženja Energy Cities (Energetski gradovi)

Ova je organizacija usmjerena na razmjenu informacija i znanja te predlaganje rješenja inovativnog pristupa energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima te održivom razvoju gradova, s ciljem olakšanja i ubrzanja procesa energetske tranzicije europskih gradova s fosilnih na obnovljive izvore. 

Udruženje je osnovano 1990. i u njemu je više od tisuću gradova iz 30 zemalja, a sjedište mu je u Besanconu u Francuskoj, uz ured u Bruxellesu. 


Klimatske promjene 

Poreč je među prvima u Hrvatskoj prepoznao održivi razvoj i energetsku učinkovitost kao imperative 21. stoljeća i slijedeći svoju viziju energetski osviještenog europskog grada 2012. postao potpisnikom Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors – CoM). Četiri godine kasnije, bio je među prvih šest gradova u nas koji su postali potpisnicima Novog integriranog Sporazuma Gradonačelnika za klimu i energiju (New integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy), dviju najvažnijih inicijativa Europske unije koje su usmjerene na aktivno uključenje lokalne i regionalne uprave u borbu protiv klimatskih promjena. 

"Slijedom pristupanja navedenim inicijativama, Grad Poreč se obvezao provoditi mjere ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama te do 2030. težiti cilju smanjenja emisija CO2 na gradskom području za najmanje 40 posto, što ujedno predstavlja i osnovni cilj Europske energetske politike", javlja Grad Poreč


Energetska tranzicija 

Kako bi što uspješnije ispunio obveze preuzete pristupanjem navedenim sporazumima, Poreč će u nadolazećem desetogodišnjem razdoblju morati proći postupak energetske tranzicije s fosilnih goriva na obnovljive izvore

"Upravo pristupanjem međunarodnom udruženju Energetski gradovi, Poreč je osigurao pravovremeno dobivanje relevantnih informacija o postupku energetske tranzicije koja je propisana EU direktivama, sudjelovanje u europskim kampanjama i projektima, upoznavanje s primjerima dobre prakse ostalih europskih gradova, formiranje novih te širenje postojećih partnerstava među gradovima članovima udruženja, izravan utjecaj na energetsku politiku kako na nacionalnoj tako i na razini EU, dobivanje konkretnih informacija vezano uz dostupne financijske mehanizme kako na nacionalnoj tako i na razini EU, promoviranje uspješno provedenih projekata kroz niz komunikacijskih kanala udruženja te besplatno sudjelovanje na godišnjim konferencijama, tematskim radionicama i seminarima", objavljeno je na stranicama ovog grada.